top of page

BIULETYN NAUCZYCIELI METODY FLIPPED DIGITAL


Flipped Newsletter_Polish
.pdf
Pobierz PDF • 1.55MB

WYDANIE 1 / KWIECIEŃ 2022

PROJEKT FLIPPED DIGITAL DLA NAUCZYCIELI

NEWSLETTER

BIULETYN NAUCZYCIELI METODY FLIPPED DIGITAL

GŁÓWNY ARTYKUŁ

„WYZWANIA ZWIĄZANE

Z EDUKACJĄ MIGRANTÓW”

AUTOR: PANI SOFIA TSIORTOU - DROSOSTALIDA

W artykule zostanie omówiona dzisiejsza

edukacja migrantów i uchodźców, a w

szczególności wyzwania stojące przed

instytucjami edukacyjnymi, nauczycielami i ich

słuchaczami.

www.flippeddigitalteachers.com #flippedDTs #erasmusplus Projekt Erasmus+ Flipped Digital Teacher będzie

NASZ PROJEKT

trwał 20 miesięcy i ma na celu stworzenie zestawu narzędzi Flipped, dostępnego online, w oparciu o metodologię odwróconego uczenia się. Zestaw narzędzi będzie przeznaczony dla wszystkich nauczycieli, przy czym główną grupą docelową będą nauczyciele i trenerzy grup migrantów i uchodźców.

PROJEKT ERASMUS+ FINANSOWANY

PRZEZ SZWEDZKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ ODWRÓCONA NAUKA

Obecnie programy edukacyjne i integracja społeczno-zawodowa dla słabszych grup społecznych są w 99% oferowane w formie bezpośredniej (zajęcia w sali), co stanowi ogromne wyzwanie dla trenerów/nauczycieli w erze po-covidowej. Podczas pandemii znaczenie edukacji online znacznie wzrosło. Technologia to podstawa, ale nie stanowi jedynego narzędzia. Zamiast koncentrować się tylko na dostępie słuchaczy do treści i projektu kursu, nauczyciele/trenerzy muszą również ułatwiać interakcje społeczne oraz opierać się na współpracy, aby zapewnić słuchaczom emocjonalną więź w ramach kursu.

Najlepszymi trenerami nie będą ci, którzy dysponują najlepszą technologią, ale ci, którzy odkryją, jakie nowe metodologie są najbardziej odpowiednie by odpowiedzieć na wyzwania nowej ery online/cyfrowej.

Co to jest odwrócona klasa?

Odwrócona klasa to rodzaj nauczania mieszanego, w którym słuchacze zapoznają się z treściami w domu a następnie ćwiczą pracę nad nim w klasie. Jest to odwrotność bardziej powszechnej praktyki wprowadzania nowych treści w szkole, a następnie zadawania prac domowych. Nowy materiał w domu, interaktywna nauka materiału w klasie.


www.flippeddigitalteachers.com #flippedDTs #Erasmusplus

NASZE

REZULTATY

Zestaw narzędzi z zasobami Odwróconej Nauki Wielojęzyczny kurs szkoleniowy ((7 modułów) Platforma szkoleniowa Moodle (LMS)

10 "pigułek" wideo (media społecznościowe/ narzędzia cyfrowe)

Interaktywny podręcznik „Najlepszych praktyk”

Pierwsza wersja zestawu narzędzi — dostępna w grudniu 2022 r.

WYZWANIA ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ

MIGRANTÓW

NASZE WYNIKI

W wyniku naszych badań - analiz i wywiadów

pogłębionych z wybranymi trenerami w krajach

partnerskich (Szwecja, Polska, Hiszpania i

Grecja) ustaliliśmy następująco:

Grupy szkoleniowe: edukacja dorosłych,

młodzież, kształcenie i szkolenie zawodowe,

edukacja migrantów/uchodźców.

Tematykę szkoleń: język, podstawowe ICT,

umiejętności miękkie, coaching, inne.

Małe grupy z mnóstwem interaktywnych

funkcji i sesji dyskusyjnych w klasie,

Ograniczone wykorzystanie narzędzi

cyfrowych i technologicznych. Niskie

umiejętności cyfrowe.

Korzystanie z mediów społecznościowych

(Facebook, YouTube itp.) na zajęciach,

Ograniczona praca domowa z powodu

różnych ograniczeń (rodzina, mieszkanie,

dostęp do Internetu).

Wyzwania:

We wszystkich usługach szkoleniowych, każda

grupa ma swoje własne wyzwania. W przypadku

naszych konkretnych celów, trenerów

kształcących uchodźców i imigrantów, wyzwania,

przed którymi stoją, są nieco inne. Dzięki swojej

doskonałej pracy i inicjatywom trenerzy zawsze

starają się pokonać wszelkie przeszkody, jakie

mogą napotkać, stosując różne metody

pedagogiczne, różne narzędzia cyfrowe,

schematy rotacji i inną strukturę zajęć, zawsze

będąc wystarczająco elastycznymi, aby

wprowadzić niezbędne modyfikacje.

www.flippeddigitalteachers.com #flippedDTs #erasmusplus

WYZWANIA EDUKACYJNE MIGRANTÓW

W przeprowadzonej przez nas ankiecie wśród najważniejszych wyróżnione zostały następujące wyzwania (wystąpiły one we wszystkich krajach partnerskich):

bariery językowe,

ograniczone korzystanie z nowych technologii,

struktura uczenia się różni się od ich krajów pochodzenia, dlatego należy wzmocnić zasady i komunikację,

brak wyposażenia w zaawansowane urządzenia mobilne lub komputery umożliwiające dostęp do zadań domowych,

trudność w znalezieniu czasu w domu na odrobienie pracy domowej, krótkie cykle szkoleniowe, co nie pozwala na przeprowadzenie lub zaprojektowanie zaawansowanego szkolenia.

Z drugiej strony trenerzy widzą potrzebę i możliwości wykorzystania innych metod pedagogicznych i narzędzi cyfrowych, dlatego podczas projektu zespół zaprezentuje różne narzędzia cyfrowe, które można wykorzystać w praktyce, ale także zapewnią ćwiczenia praktyczne i przykłady wykorzystania metodologii odwróconego uczenia na zajęciach.

Bądź z nami w kontakcie i oczekuj na nasz następny biuletyn.


www.flippeddigitalteachers.com #flippedDTs #erasmusplus

CZY JESTEŚ NAUCZYCIELEM/TRENEREM

ZAINTERESOWANYM UDZIAŁEM W PROJEKCIE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Dane do kontaktu:

@FLIPPEDDTS

FLIPPEDDTS@GMAIL.COM


PROJEKT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU WSPÓLNOTY

EUROPEJSKIEJ ERASMUS+, W RAMACH UMOWY GRANTOWEJ

NO – 2021-1-SE01-KA220-VET-000025162Comments


bottom of page